سلام یک سوال:

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی

                                                       بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

                                                                                                   حافظ

اگر قتل را انجم شده تلقی کنیم:

۱ـ آیا حکم شاعر در این مورد صحیح است؟

۲ـخون بهای مقتول چه می شود و مسئول کیست؟

۳ـیک مصداق برای قاتل و مقتول بیابید

لطفا یا با استناد به قانون ایران و یا قانون مقتول پاسخ دهید. جداگانه.

 

۸۷/۱۱/۲۴ساعت ۱۴ بعد از ظهر توسط مدیریت
تگ ها: